خبر فوری ویزای شینگن

همانطور که در مطالب قبل گفته شد و حتما شما متقاضی گرامی ویزای شینگن میدانید با داشتن ویزای شینگن بین 26 کشور اروپایی عضو پیمان شنگن بدون نیاز به داشتن ویزای دیگری قادر به رفت و آمد میباشید، ویزای شینگن از 20 سال پیش فعال بوده و تغییر چندانی نداشته ولی با توجه به اینکه مدارک، اسناد و دیگر موارد مربوط به آن بارها مورد جعل و تقلب توسط افراد خلافکار قرار گرفته است، به همین خاطر شورای اتحادیه اروپا به تازگی اعلام کرده برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و جعل ویزای شینگن توسط سودجویان و بالا بردن امنیت شنگن، قوانین ویزای شینکن احتمالا در تاریخ جولای دستخوش تغییراتی با امضای شورای اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت.

مسلما تسویب قوانین جدید به نفع متقاضی قانونمند خواهد بود و با کوتاه شدن دست سودجویان و محدود شدن آنها در امور ویزای شینگن گام موثری در مسیر اهداف ویزای شینگن برداشته خواهد شد و متقاضیان با خیال آسوده امور مربوطه را به موسسات معتبر و رسمی که ویزای شینگن را قانونی به انجام میرسانند خواهند سپرد.